Som de eneste på markedet..

gennemfører 2 Steps Ahead parallelanalyser som vil forøge virksomheders mersalg på eksisterende kunder og samtidig medføre øget kundetilgang.

Vi foretager en lang række dybdegående personlige interviews..

med virksomhedens kunder, baseret på en fælles defineret spørgeramme der skal besvares på en skala fra 1-10. Præcis samme interviewform vender vi om internt i virksomheden således, at medarbejderne skal svare ud fra en forventning om, hvad kunderne har svaret.

Til forskel fra typisk anvendte kunde- og medarbejderundersøgelser..

så er 2 Steps Ahead’s styrke den direkte kobling og sammenlignelighed mellem den eksterne og interne analyse. Undersøgelsens omvendte spørgemetode gør, at virksomheden får et direkte sammenligningsgrundlag. ”Taler vi samme sprog som vores kunder”?

2 Steps Ahead - Holstebrogade 2 - 2100 København Ø - Tlf. 23 24 26 26
E-mail: mk@2SA.dk